Nie bój się nadziei

Nie bój się nadziei

On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: takie będzie twoje potomstwo I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe – miał już prawie sto lat – i że obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość.
(Rz 4, 18-22)

Uwierz Bogu. Bóg stworzył Ciebie i wszystko co Cię otacza. To On jest Bogiem i Panem wszystkich spraw. On ma prawdziwą moc. Uwierz mu, nawet jeżeli wszystko mówi że sytuacja jest beznadziejna… Wbrew nadziei uwierz nadziei! Bądź przekonany jak Abraham, że Bóg może wszystko! Nawet to co według nauki nie jest możliwe, co w według Twojego myślenia jest nierealne! On na prawdę może to zrobić 🙂 Uwierz w to, a dzięki temu oddasz chwałę Bogu i zostanie Ci to poczytane za sprawiedliwość. Tyle zysków – bez strat! Nie bój się nadziei tylko jej zaufaj!

Zawsze tam gdzie Ty

Zawsze tam gdzie Ty

 Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
(J 12, 26)

Dzisiaj tylko mały fragment z trzeciego czytania z dzisiejszej Mszy Świętej. Jezus mówi, że kto chce Jemu służyć ten będzie tam gdzie On. Zwykle chcemy być przy Chrystusie gdy uzdrawia, gdy dzieją się cuda, gdy zmartwychwstaje czy gdy wstępuje do Nieba. Tak, tam też mamy być. Ale mamy również być w trudach głoszenia Ewangelii, w prześladowaniach, w niesprawiedliwych sądach, w braku miłości od najbliższych, w krzyżu i w śmierci. Nie jest to cel, ale jest to środek który wiedzie nas ku Wieczności. Ten kto będzie wszędzie z Jezusem zostanie uczczony przez Boga Ojca!

Ale nie myślmy o tym w czarnych kolorach. Nie będziemy tam sami. Będziemy z Jezusem – On to wszystko już przeszedł. Nie bójmy się! Z Nim nawet w najgorszych chwilach jest raj na ziemi – bo On jest drogą, prawdą i życiem!

Bądź jak Jeremiasz

Bądź jak Jeremiasz

Pan mnie pouczył i zrozumiałem; wtedy przejrzałem ich postępki. Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany: „Zniszczmy drzewo w pełni jego sił, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina!” Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją pomstę na nich, albowiem Tobie powierzam moją sprawę.
(Jr 11, 18-20)

Jeremiasz jest super! Można powiedzieć – jest prawdziwym szczęściarzem – takim człowiekiem jakim powinien być każdy chrześcijanin:

-Po pierwsze – Pan mnie pouczył i zrozumiałem. Jeremiasz słucha Boga, a dzięki temu Bóg może Go zmieniać i pokazywać najwspanialsze rzeczy. Jeremiasz zrozumiał, że Bóg jest wierny, że jest wszechmocny i że jest Miłością – o czym mówi w dalszej części.

-Po drugie – diabeł i świat nienawidzą szczęśliwych ludzi. Chcą ich zabić – bo nie pasują do zepsutego świata. Chrześcijanie nie pasują do świata. Chrześcijanie są szczęśliwi mimo wszystko – bo jest w nich Bóg. To powoduje wiele prześladowań ze strony innych. Ale Jeremiasz nie wie o tym. On jest bardzo blisko Boga i nie musi się tym przejmować.

-Po trzecie – Jeremiasz się tego nie boi. Tak jak pisałem – wie, że Bóg jest wierny i wszechmocny – jest sędzią sprawiedliwym. Bada ludzi, kto jest Jemu wierny, a kto chce śmierci drugiego. Jeremiasz nie boi się bo powierzył sprawę Bogu. Jeremiasz nawet nie prosi Boga – Boże, zrób coś, proszę… Jeremiasz ma pewność, że Bóg pomści się na grzesznikach. Chce tylko to zobaczyć. On jest pewien tego, że Bóg jest jego obrońcą, że Bóg jest jego przyjacielem.

Bądź jak Jeremiasz, powierz Bogu swoje sprawy i zobacz jak On zwycięża!

Jesteś zdolny…

Jesteś zdolny…

Mylnie rozumując, bezbożni mówili sobie: „Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. Głosi, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem Pańskim. Jest potępieniem naszych zamysłów, sam widok jego jest dla nas przykry, bo życie jego niepodobne do innych i drogi jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych jak od nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako ojcem. Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony”. Tak pomyśleli – i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Nie pojęli tajemnic Bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty dla dusz czystych.
(Mdr 2, 1a. 12-22)

Dzisiejszy fragment z księgi Mądrości jest bardzo interesujący 🙂 Wiele lat przed Chrystusem Salomon, któremu przypisuje się autorstwo tej księgi, opisuje dokładny tok rozumowania ludzi, którzy wydali na śmierć Jezusa. Co to nam może powiedzieć?

Po pierwsze – to nie prawda, że tamci ludzie, którzy zabili Jezusa byli inni, że gdybym ja tam był to bym tego nie zrobił. Ten fragment pokazuje, że człowiek jest zdolny do niesprawiedliwości, do zabójstwa. Jeżeli ktoś jest od niego o wiele lepszy, mieni się synem Boga, nakazuje zmienić swoje postępowanie, obnaża moje złe postępowanie, pokazuje, że się mylę, to za wszelką cenę chcę Go uciszyć. To nie koniecznie chodzi o Jezusa i nie koniecznie chodzi o przybicie gwoździa do krzyża. Czasami chodzi o sąsiada, o złe słowo o nim, o krzyczenie z tłumem za faryzeuszami „Ukrzyżuj Go”! Czasami nasza wina wydaje się mała: Przecież nikogo nie zabiłem. Jednak czy na prawdę nie zabijam codziennie złą myślą, słowem, obmową, osądem, nieuprzejmością, odizolowaniem – brakiem miłości? Jeżeli ktoś nie pasuje do mojego podejścia do świata – to nie potrafię go przyjąć, a co dopiero pokochać?

Nie bój się spojrzeć w siebie i zobaczyć tego, że jesteś zdolny do zła, do grzechu. Jezus chce pomagać – a nie może tego zrobić gdy Ty sam nie przyznasz, że potrzebujesz pomocy.

Jest jednak piękna strona tego tekstu. Pokazuje, że Bóg nas znał już bardzo dawno temu, że Jezus wiedział o wszystkich rzeczach, które jest w stanie człowiek zrobić drugiemu. Jezus był świadomy jakie okrucieństwo niosą za sobą wojny, zabójstwa, gwałty, braki miłości, kłamstwa, zdrady i wszystkie zło na świecie, które KAŻDY człowiek jest w stanie uczynić. Mimo tego wszystkiego przyszedł i nie przestraszył się nas, przyszedł i nas zbawił! 😀

Wielu świętych mówiło, że są zdolni do gorszych rzeczy niż te, które czynili najgorsi więźniowie, a to że ich nie czynią jest jedynie zasługą ŁASKI BOŻEJ. Nie chlubmy się naszą sprawiedliwością, ale cieszmy się ze zbawienia i dziękujmy Bogu, że dał nam tak wiele łask!

Kto to zrobił?

Kto to zrobił?

Pan rzekł do Mojżesza: „Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: „Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: „Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Pozwól Mi, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem”. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: „Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie: „W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i zgładzić z powierzchni ziemi”? Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: „Uczynię potomstwo wasze tak licznym jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki””. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.
(Wj 32, 7-14)

Gniew Boży nie jest tutaj decyzją Boga – jest to konsekwencja grzechu ludzi. Izrael jest obecnie na pustyni. Gdyby nie cudowne interwencje Boga (wyprowadzenie wody ze skały, manna, przepiórki) to cały naród by zginął. Izrael odwraca się od źródła życia. Bóg pokazuje Mojżeszowi, że w konsekwencji umrą, a z Mojżesza powstanie nowy naród. Bóg nie kara tak dla hecy. Bóg stworzył świat sprawiedliwy, w którym każdy czyn ma konsekwencje. Dzięki wstawiennictwu Mojżesza Izrael mimo grzechu miał możliwość do powrotu do źródła życia i do cudownych interwencji Jahwe.

Cudowne jest również to, jak bardzo Mojżesz przybliżył się do Boga. Bóg i Mojżesz są bardzo pokorni. Bóg mówi, że to Mojżesz wyprowadził lud z Egiptu (bo to jest prawda, Bóg potrzebował Mojżesza) a Mojżesz mówi, że to Bóg wyprowadził Izraela (co również jest prawdą, bo Mojżesz wykonywał jedynie to co usłyszał od Boga). To jest dla nas bardzo ważna informacja. Bóg może działać sam, ale chce działać z Nami i to Nam przypisuje dobre czyny – ale my możemy popaść w pychę jeżeli nie zauważymy, że wszystkie nasze dobre czyny pochodzą od Boga – że my jedynie posłuchaliśmy Go i wykonaliśmy to co nam polecił. Warto wsłuchiwać się w Boga, czynić wszystko co dobre z całych sił i wiedzieć, że to uczynił Bóg. A On przypisze nam to co zrobiliśmy, abyśmy mogli cieszyć się chwałą dzieci Bożych.

Zawsze przy Tobie

Zawsze przy Tobie

Mówił Syjon: „Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał”. „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie!”
(Iz 49, 14-15)

Czy zdarza Ci się, że myślisz że Bóg Cię opuścił? Że się zagapił? Bóg jest zawsze przy Tobie! Jest przy każdym człowieku, przy ofierze i agresorze, przy dobrym i złym. Bóg kocha człowieka bardziej niż matka, która mimo błędów dziecka zawsze czeka z otwartymi rękami na swoje dziecko! Ale czasami może ktoś być blisko nas, ale my możemy być daleko od tego kogoś. Jeżeli nie chcemy być blisko, jeżeli nie chcemy się otworzyć na jakąś relację to chociażby ta druga osoba zrobiła wszystko by być jak najbliżej to i tak będzie dla nas obca. Jeżeli chcesz Ty być blisko Niego to uwierz Mu! A wtedy będziesz szczęśliwy 🙂

Czego chcesz?

Czego chcesz?

Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy Owczej Bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: „Czy chcesz wyzdrowieć?” Odpowiedział Mu chory: „Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną”. Rzekł do niego Jezus: «Wstań, weź swoje nosze i chodź!” Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: „Dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy”. On im odpowiedział: „Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje nosze i chodź”. Pytali go więc: „Cóż to za człowiek ci powiedział: Weź i chodź?” Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: „Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło”. Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat.
(J 5, 1-16)

Dzisiejszy fragment Ewangelii jest bardzo bogaty. Chciałbym napisać o trzech rzeczach, które dla mnie są w nim najważniejsze – dwie dotyczące natury człowieka, mówiące kim jestem, a jedną mówiącą o Bogu, jaki jest On.

Zacznę od nas – od ludzi. Przyszedł Jezus do człowieka leżącego przy sadzawce przy, której wielu zostawało uzdrowionych. Wiadomo, że ten człowiek był chory. Skąd więc pytanie „Czy chcesz wyzdrowieć”? Na pewno Jezus pytał o Jego wolną wolę, czy chce być uzdrowiony. Ale – myślę że to jest ważniejsze – spytał się go: czego tak na prawdę chcesz? Chcesz być zdrowy? Mężczyzna nie odpowiedział – tak, chcę być zdrowy, tylko „Panie, nie mam człowieka aby mnie wprowadził do sadzawki”. Czy my na prawdę wiemy czego chcemy? Czy na prawdę chcemy wyzdrowieć? Fizycznie – czy nie jest tak, że przywykliśmy do naszego stanu i narzekamy na niego ale tak na prawdę to nie chcemy być uzdrowieni – ważniejsze jest dla nas coś innego, a zasłaniamy to brakiem zdrowia? Duchowo – czy na prawdę chcemy zerwać z jakimś grzechem? Czy nie jest nam trudno zrezygnować z pozornego szczęścia, które daje grzech – mimo że wiemy że on nas zabija?

Kolejnym aspektem jest postawa Jezusa. On uzdrawia nawet tych, którzy Go nie znają! O wiele trudniej jest zaufać osobie której się nie zna. Ale jeżeli uwierzę w słowo Boga mimo, że Go wcześniej nie znałem, to On jest w stanie czynić cuda! Na prawdę, w naszej wierze, na tym świecie wystarczy uwierzyć Jezusowi, Jego słowu, a całe życie stanie się niebem na ziemi!

Ostatnim elementem, który chcę opisać jest zachowanie człowieka po otrzymaniu łaski. Jezus dał dobrą radę – nie grzesz więcej, żeby cię coś gorszego nie spotkało. Każdy grzech ma swoje konsekwencje. Jezus bardzo kochał tego człowieka i powiedział mu to, co było dla niego najlepsze. Jak odwdzięczył się ów człowiek? Wydał Jezusa. Przestraszył się Żydów i Go wydał. Z tego faktu wypływa ważna informacja dla nas – Bóg kocha nas i będzie nas kochał zawsze, chociaż my często wypieramy się Go nawet zaraz po otrzymaniu ogromnej łaski. Nie potrafimy być wierni Bogu. Ale On nadal jest nam wierny. Nie załamujmy się naszą niewiernością, ale prośmy Boga abyśmy byli Jemu wierni.

Słowo

Słowo

Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: „Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie”. Powiedział do Niego urzędnik królewski: „Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko”. Rzekł do niego Jezus: „Idź, syn twój żyje”. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: „Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka”. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: „Syn twój żyje”. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.
(J 4, 43-54)

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii mamy bardzo ciekawy dialog między Jezusem a urzędnikiem królewskim. Jezus mówi – Jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie.  Jezus znając naturę człowieka stwierdza o nas fakt, że my potrzebujemy znaków i cudów aby w Niego uwierzyć. Na to urzędnik prosi – Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko”. Jezus z jednej strony posłuchał i pomógł urzędnikowi z drugiej zrobił to po swojemu. Nie poszedł z nim do jego syna ale uzdrowił go na odległość. Co jest najważniejsze w tym dialogu? Urzędnik uwierzył słowu które powiedział do niego Jezus. Nie widział znaku ale uwierzył słowu. Bóg cały czas do mnie mówi przez swoje Słowo. Pokazuje, że się o mnie troszczy oraz że Jego słowo ma moc. Czasami wiara wymaga zaparcia się swoich myśli i rozumu a pójścia za słowem Jezusa. To nie mój rozum ma moc, ale słowo Boże. Warto Jemu zaufać!

Światło

Światło

Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu”.

Światło – to dzięki niemu możemy coś zobaczyć. Bóg nie potępia człowieka – to człowiek wybiera czy wierzy w Jezusa i jest zbawiony czy nie wierzy w Niego i jest potępiony. Wybór jest w rękach człowieka. Ci którzy wybierają zbawienie nie boją się światła, wiedzą, że Bóg ich zbawił i nie muszą się ukrywać z niczym. Nie muszą się bać wyznania grzechów bo wiedzą, że Bóg ich kocha mimo tych grzechów. Nie muszą się wstydzić swoich słabości bo wiedzą że Jezus ich umacnia. Ci, którzy nie wierzą Jezusowi, boją się wszystkiego, stwarzają pozory, budują na sobie mając świadomość swojej słabości. Nie chcą podejść pod światło – pod sąd – bo wiedzą, że jak wyjdzie na jaw to kim są, to stracą wszystko.

Paradoksalnie – obydwa typy ludzi o których pisałem są tak samo grzeszni, tak samo niedoskonali. Różni ich tylko i aż wiara w Jezusa która zbawia. Nie bój się zbliżyć do światła – bo światłem jest Jezus a On zbawia a nie potępia.

Wszystko w twoich rękach

Wszystko w twoich rękach

Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: „Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”.
(Łk 18, 9-14)

Dlaczego faryzeusz odszedł nieusprawiedliwiony? Czemu Bóg usprawiedliwił grzesznego celnika? Czy Bóg nie jest sprawiedliwy?

Bóg chce nam wszystko wybaczyć. Tak na prawdę to nam już wszystko wybaczył już na krzyżu w Jezusie Chrystusie. Jedyne co trzeba nam zrobić to przyjąć Jego przebaczenie – mając wolną wolę możemy wybrać, czy chcemy być usprawiedliwieni czy nie. Celnik przyszedł, wiedział co zrobił źle i prosił o przebaczenie. Faryzeusz nie tylko nie widział swoich grzechów ale zaczął grzeszyć osądzając celnika. Wywyższał się i w pysze nie zauważył swoich grzechów. Nie oddał ich Bogu, nie chciał dostać za nie przebaczenia dlatego nie został usprawiedliwiony.

Bóg już zrobił wszystko abyś był zbawiony. Cały czas jest przy tobie i chce Ci pomóc. Wszystko jest w Twoich rękach! Nie bój się być sobą, przyznać się do swoich słabości i grzechów. Bóg Cię zna i wie wszystko, ale bez Twojej woli nie pomoże Ci – bo szanuje Twoją wolność. On Cię kocha wtedy gdy jesteś sprawiedliwy ale również wtedy gdy jesteś grzesznikiem! Zaufaj Jemu i Jego miłości, stań w prawdzie a ponad śnieg wybielejesz 🙂